Da li je stres na poslu samo problem zaposlenih?

Stres na radnom mjestu se isključivo posmatra kao problem zaposlenih. Organizacije, kao i sami zaposleni, se uglavnom ne bave prevencijom, kao i načinima prevazilaženja, odnosno suočavanja sa stresom.

To se uglavnom dešava iz razloga što se ne razmišlja o mogućim posljedicama stresa, koje su prisutne na dva nivoa – ličnom, koji se tiče pojedinca i organizacijskom. Bilo bi poželjno da nadređeni u organizacijama imaju sposobnost da prepoznaju rane znakove stresa, uslove u kojima se najčešče ispoljava, te zaposlene koji su najpodložniji stresu. Na taj način bi se značajno redukovao negativan uticaj stresa na učinak zaposlenih i samim tim na produktivnost organizacije. Međutim, stres svaki put ne dovodi do negativnog ishoda. Određen nivo stresa može voditi i ka većoj produktivnosti, ali samo kada su u pitanju aktivnosti ograničene na određeni period (npr. ukoliko se radi o spremanju prezentacije, pisanju izvještaja, itd.) Problem nastaje tek kada stres postane kontinuiran i hroničan, bez jasnog početka i kraja.

Ukoliko do toga dođe, nadređeni u organizacijama bi se trebali zapitati sljedeće:

  • Da li su zaposlenima jasno koja je njihova uloge na poslu, odnosno šta se od njih očekuje na određenom radnom mjestu?
  • Da li je opterećenje zaposlenih u skladu sa njihovim sposobnostima i mogućnostima?
  • Da li zaposleni raspolažu resursima koji su im potrebni za obavljanje posla?
  • Da li su zaposleni adekvatno plaćeni za količinu posla koju obavljaju?
  • Da li postoji netrepeljivost ili sukobi između zaposlenih u organizaciji?
  • Da li zaposleni imaju dovoljno slobodnog vremena za porodicu, prijatelje, hobije?

Ukoliko poslodavci nastoje da identifikuju i kontrolišu navedene uslove, postoje veće šanse da imaju zdravije i srećnije zaposlene, koji su spremniji i sposobniji doprinijeti postizanju ciljeva organizacije.