Kako kafa može da vam pomogne u borbi protiv stresa

Rijetko ćete vidjeti riječi “pijte mnogo kafe” na listama tehnika za nošenje sa stresom. Ali, novija istraživanja pokazuju da zdrava navika konzumiranja kafe može da nam pomogne da ostanemo smireni u uznemirujućim situacijama.

Studija naučnika iz Portugala, SAD-a i Brazila je još uvijek u preliminarnoj fazi i sprovedena je na miševima. Nejasno je kakvi će rezultati biti na uzorku ljudi, ali u svakom slučaju nalazi studije su zanimljivi.

Istraživači su ispitivali uticaj kofeina na miševe koji su bili izloženi različitim stresorima (hladne kupke, naginjanje kaveza). Tokom tri sedmice, jednoj grupi miševa je davana voda sa kofeinom, dok je druga grupa pila običnu vodu. Zatim su izlagani stresorima.

Miševi, koji su pili običnu vodu, su pokazali promjene na mozgu i ponašanju izazvane stresom, kao npr. lošiji učinak na testovima pamćenja. Miševi koji su pili vodu sa kofeinom nisu pokazivali ove promjene. Istraživači ne mogu sa sigurnošću odgovoriti na pitanje zašto su dobijeni nalazi takvi, ali pretpostavljaju da kofein blokira određene receptore koji uzrokuju reakciju na stres (neke reakcije na stres kod ljudi su depresija i loše raspoloženje).

Naučnici već dugo sumnjaju da kofein poboljšava raspoloženje. Nekoliko studija je, zapravo, pronašlo vezu između konzumiranja kafe i smanjenog rizika od pojave depresije (kao i manjeg rizika od suicida). Međutim, drugi autori nisu sigurni da li je kofein ili ritual konzumiranja kafe (npr. posjeta omiljenom kafiću ili čitanje novina uz kafu) asociran sa smanjenim rizikom od depresije i boljim pamćenjem.

Ova studija sugeriše da je zapravo kofein sastojak koji nam pomaže u boljem nošenju sa stresom i koji nam poboljšava raspoloženje.

Iako ovo istraživanje ide u prilog velikom broju nalaza koji govore o pozitivnim efektima kofeina, to nije razlog da počnete svakodnevno prekomjerno konzumirati energetska pića ili kafe. Previše kofeina može ostaviti ozbiljne negativne zdravstvene posljedice, od nesanice do oštećenja jetre. Zapravo, najbolje je ne prelaziti granicu od 400 miligrama kofeina (ili četiri šoljice kafe) dnevno.

I još jednom, imajte na umu da je ova studija sprovedena na miševima. Nova istraživanja su neophodna kako bi ustanovili da li se ovi nalazi mogu generalizovati na nas ljude.

 

Preuzeto sa www.businessinsider.com