Mentalno zdravlje na radnom mjestu

Šta je mentalno zdravo radno okruženje?

Mentalno zdravo radno okruženje promoviše pozitivnu kulturu rada i poslovanja, minimizuje opasnost od ugrožavanja mentalnog zdravlja na bilo koji način, pruža adekvatnu podršku zaposlenima koji imaju poteškoće sa očuvanjem mentalnog zdravlja i prevenira diskriminaciju.

Šta to znači na nivou kompanije? Na poslodavcima je odgovornost da identifikuju faktore koji ugrožavaju mentalno zdravlje na radnom mjestu, potom da donesu jasne odredbe koje otklanjaju te faktore i promovišu dobro mentalno zdravlje. Iako je na poslodavcima najveći dio odgovornosti, zaposleni takođe mogu da učestvuju tako što će podijeliti svoja iskustva, ideje, biti otvoreni za promjene, te pomoći u osmišljavanju efikasne strategije koja promoviše važnost mentalnog zdravlja na radnom mjestu.

Mentalno zdravlje na radnom mjestu treba biti važno kako zaposlenima i menadžerima, tako i direktorima, jer svako od njih ima ulogu u njegovom očuvanju. Kreiranje radnog mjesta koje je stimulativno za mentalno zdravlje ima pozitivan ishod na sve zaposlene, kako na individualnom nivou (smanjenje stresa na radnom mjestu), tako i na nivou kompanije (bolja motivacija, produktivnost i grupna kohezija). Stres na radnom mjestu je normalna pojava i ne možemo ga izbjeći nego naučiti kako se s njim efikasno suočiti kako bismo zaštitili naše fizičko i mentalno zdravlje. Potrebno je identifikovati šta svako od nas na svom radnom mjestu može uraditi da promoviše očuvanje mentalnog zdravlja.

Deset stvari koje baš Vi možete uraditi da promovišete dobro mentalno zdravlje na radnom mjestu:

  1. Otvoreno razgovarajte o važnosti mentalnog zdravlja sa radnim kolegama
  2. Podijelite lična iskustva o poteškoćama sa mentalnim zdravljem
  3. Podstičite otvorenu komunikaciju kad dođe do problema, potom se aktivno uključite u pozitivno razriješenje
  4. Poštujte sebe i druge, poštujte različitosti
  5. Budite otvoreni da se informišete i edukujete o važnosti mentalnog zdravlja na radnom mjestu
  6. Pokušajte razumjeti tuđu perspektivu
  7. Budite pozitivan i dosljedan uzor
  8. Naglasite važnost međusobnog uvažavanja
  9. Poštujte odredbe u vezi sa promovisanjem dobrog mentalnog zdravlja na Vašem radnom mjestu i podržavajte inicijative za njegovo poboljšanje
  10. Informišite se o tome kako na radnom mjestu možete dobiti podršku i adekvatnu pomoć ukoliko se suočite s narušavanjem mentalnog zdravlja

“Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo izostanak bolesti.”

World Health Organization