Najbolji blogovi sa poziva: Napiši svoj blog o stresu

Pored niza različitih aktivnosti kojima želimo da ukažemo na važnost zaštite mentalnog zdravlja, konkretno govoreći: prepoznavanju, prevazilaženju i prevencije stresa, StressLess tim smatra da je veoma važno da se u rasvjetljavanje ovog problema uključi šira javnost, a ne samo stručnjaci iz ove oblasti.

Važno je da se o stresu govori i da se iz različitih uglova sagledava ova problematika. Samo na taj način stres može postati manje “tabu” tema. Stručnjaci će nuditi rješenje problema, različite alternative, prilagođavati pristup potrebama pojedinca i/ili kompanije, ali laici mogu da ponude način na koji se stres sve može doživjeti, šta sve muči čovjeka, na koje načine se ljudi nose sa stresom i drugo. Što doprinosi boljem razumijevanju stresa, a samim tim i kreiranju kvalitetnih programa koji će biti efikasni.

Zahvaljujući ovom pozivu, koji su objavili i podržali različiti portali sa teritorije Bosne i Hercegovine, sa zadovoljstvom možemo objaviti 9 najboljih blogova pristiglih na našu adresu, na temu: Napiši svoj blog o stresu.

Devet najboljih blogova su:

  1. Amela Kukuruzović – Kako upravljati stresom?
  2. Amna Dervišagić – Back to School ili – Kako preživjeti početak školske godine?
  3. Dušica Stevanović – Srećan dan
  4. Jadranka Berić – Kako se oduprijeti stresu?
  5. Lamija Bibezić – Povratak
  6. Milica Obradović – Fleksibilnošću protiv stresa
  7. Rossella Montibeler – Šta je to stres?
  8. Suzana Teofilović – Budi stres svome stresu
  9. Vanja Medić – Stres izazvan čekanjem

 

Od danas ćemo početi sa objavljivanjem blogova, svaki radni dan u 17h vas očekuje jedan novi blogi. 

Zahvaljujući Fondaciji Mozaik, uz finansijsku podršku Robert Bosch Stiftung, The Balkan Trust for Democracy i drugim donatorima i Gradu Banja Luka, StressLess će svaki od blogova promovisati.