Posljedice stresa na zaposlenog i kompaniju

Posljedice stresa za pojedinca:

  • Fizički simptomi: bol u leđima, plitko disanje, bol u mišićima, napetost, osjećaj umora;
  • Psihološki simptomi: odsutvo koncetracije, nedostatak ideja, smanjena pažnja i motivacija, osjećaj neefikasnosti i nekompetentnosti, sumnja u ličnu efikasnost, češći konflikti sa kolegama, razmišljanje da se napusti posao i traži drugi…

Dugotrajna izloženost stresu može da naruši fizičko i mentalno zdravlje zaposlenih.

Posljedice stresa za kompaniju:

  • Smanjena produktivnost i efikasnost, nedostatak novih ideja i inovativnih rješenja, češće odsustvo zaposlenih sa posla, nezadovoljstvo zaposlenih, niža motivacija zaposlenih i napuštanje kompanije.

Dugotrajna izloženost stresu zaposlenih na random mjestu vodi do napuštanja radne organizacije i novih troškova za organizaciju.