Šta je stress management?

Stress management uključuje promjenu onoga na šta možemo uticati: našeg načina razmišljanja, ponašanja i perspektive, s ciljem da živimo i radimo produktivnije i ispunjenije. A sve to kroz edukaciju i praktične treninge.

Možda ne možemo uticati na to da se stres u našem životu nikada više ne pojavi, ali svakako možemo učiti kako da prepoznamo stres u pravo vrijeme i da ga držimo pod kontrolom!