Zašto se baviti mentalnim zdravljem zaposlenih?

U posljednje vrijeme mentalno zdravlje zaposlenih dobija na važnosti, jer je njegovo očuvanje krucijalno za uspjeh organizacije.

Prevencijom i/ili smanjenjem nivoa stresa, zaposleni pokazuju veći nivo produktivnosti i zadovoljstva poslom, snažnije osjećanje
pripadnosti organizaciji, te je nivo apsentizma i fluktuacije niži.