Mentalno zdravlje na radnom mjestu

Šta je mentalno zdravo radno okruženje?

Mentalno zdravo radno okruženje promoviše pozitivnu kulturu rada i poslovanja, minimizuje opasnost od ugrožavanja mentalnog zdravlja na bilo koji način, pruža adekvatnu podršku zaposlenima koji imaju poteškoće sa očuvanjem mentalnog zdravlja i prevenira diskriminaciju.

Read More