Mustafa Šuvalija iz kompanije Mistral održao radionicu na poziv StressLess-a

Ponosni smo što je danas, na inicijativu StressLess-a, održana radionica “Razvijanje strategije upravljanja ljudskim resursima u IT kompanijama”. Predavač je bio naš kolega Mustafa Šuvalija, specijalista za razvoj ljudskih resursa, zaposlen u IT kompaniji Mistral, u Sarajevu.

Radionica je bila namjenjena osobama na izvršnim pozicijama u IT kompanijama, rukovodiocima i službenicima u odjelima za ljudske resurse u IT kompanijama. Primarni cilj edukacije bio je pomoći učesnicima da prošire svoje poimanje mogućih uloga koje odjeli i službenici za upravljanje ljudskim resursima mogu imati u IT firmama, te da razumiju strateški potencijal inherentan ovoj funkciji i načine na koji isti može biti iskorišten. Pored toga, cilj je bio pomoći učesnicima da razumiju specifične vlastite potrebe koje mogu biti zadovoljene primjenom strateškog upravljanja ljudskim resursima, te steknu znanja potrebnu za njegovu uspješnu primjenu.

Zahvaljujemo se Mustafi na sjajnoj radionici i prenesenom znanju i iskustvu, te se nadamo da je ovo samo početak naše saradnje. Veliko hvala Inovacioni Centar Banja Luka za organizaciju radionice.