Održan drugi meetup IT & Psychology

U prepunoj sali banjalučkog Inovacionog centra, u utorak je održan drugi po redu IT&Psychology meetup, pod nazivom Use Personality to Create a Successful Business, u organizaciji StressLess-a.
Na meetup-u se govorilo o dimenzijama ličnosti zaposlenih u IT-u, njihovom uticaju na timske odnose, produktivnost i motivaciju, te na koji način poticati rast i razvoj zaposlenih. O ovim i drugim pitanjima govorili su psiholozi i edukatori StressLess consulting agencije Nela Marinković, Jana Tanasić i Una Kasagić.

Voditelji su se osvrnuli na načine mjerenja osobina ličnosti, te kako one mogu biti indikatori ponašanja pojedinaca, motivacije i drugih bitnih domena posla i upravljanja ljudskim potencijalima.

Osobine ličnosti daju dobar referentni okvir na osnovu kojeg možemo predviđati ponašanje zaposlenog u kompaniji i informacije o tome kako da pospješujemo i utičemo na lični i profesionalni rast i razvoj zaposlenih.

Meetup-u su prisustvovali menadžeri ljudskih potencijala, psiholozi, zaposleni u IT-u i drugim sektorima koji su predstavili izazove s kojima se susreću u selekciji i regrutaciji, upravljanju timova i radu sa kolegama u kontekstu osobina ličnosti.

Ovaj meetup je samo jedna u nizu aktivnosti StressLess-a. Zbog pozitivnih reakcija publike, kvalitetne razmjene iskustava i velike zainteresovanosti, StressLess uskoro organizuje i treći IT & Psychology meetup, pod nazivom Cracking the Communication Code.