A Workout for Sanity

Šta A Workout for Sanity modul pruža?

A Workout for Sanity modul uključuje obuke iz time managementa i efikasnog balansiranja posla i slobodnog vremena.

Cilj ovog modula je edukovanje Vaših zaposlenih kako da uspješno organizuju svoje vrijeme, planiraju i izvršavaju svoje obaveze. Pomaže u razvoju efikasnih navika, edukuje kako i koje aktivnosti prioretizovati, te kako u predviđenom vremenskom roku ostvariti svoje isplanirane ciljeve.

Korist za kompaniju:

 • veća produktivnost organizacije
 • izvršavanje radnih zadataka na vrijeme
 • zadovoljniji i produktivniji radnici
 • smanjenje stresa u organizaciji
 • smanjenje grešaka i ponavljanje rada na istim zadacima
 • poboljšanje reputacije kompanije kao pouzdane kompanije koja izvrsava obaveze prema klijentu

Korist za zaposlenog:

 • adekvatna organizacija radnih obaveza
 • više slobodnog vremena
 • efikasnije izvršavanje predviđenih zadataka
 • osjećaj samoefikasnosti
 • zadovoljstvo životom i poslom
 • uspješno planiranje vremena i aktivnosti
 • pravilno određivanje prioriteta
 • adekvatno donošenje odluka
 • postavljanje ciljeva
 • smanjenje odlaganja
 • samomotivisanje
 • bolje fokusiranje pažnje na zadatke
 • delegiranje zadataka
 • vise vremena za druge obaveze

Na raspolaganju su tri paketa:

BASIC paket

 • edukativne radionice sa bazičnim tehnikama

INTERMEDIATE paket

 • procjene organizacionih potreba i organizacione klime
 • iskustvene radionice
 • radni materijal
 • follow up

ADVANCED paket

 • procjene organizacionih potreba i klime
 • iskustvene radionice
 • radni materijal
 • follow up
 • individualne konsultacije.

Kontaktirajte nas za više informacija: