A Workout for the Body & Mind

Šta A Workout for the Body & Mind modul pruža?

A Workout for Body & Mind modul uključuje tehnike prepoznavanja i lociranja okidača stresa, tehnike mišićne relaksacije i mindfulness-a.

Zaposlenima pruža efikasne tehnike prepoznavanja i lociranja okidača stresa koje mogu koristiti za produktivno suočavanje sa stresom, a dugoročno posmatrano i u preventivne svrhe.       Tehnike mišićne i relaksacije osvještavanjem misaonog toka (mindfulness) nude zaposlenima vještine uvođenja tijela i uma u stanje svjesne opuštenosti kako bi ublažili intenzitet emotivnog naboja koji dokazano utiče na neracionalno donošenje odluka, te kako bi se efikasno relaksirali u radnom okruženju i bili produktivniji.

Korist za kompaniju:

 • produktivna radna atmosfera
 • umanjenje izvora stresa u organizaciji
 • umanjenje rizika od apsentizma i fluktuacije.

Korist za zaposlenog:

 • vještine samokontrole (tijela i uma)
 • očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja
 • ublažavanje i preveniranje simptoma izazvanih stresnim situacijama
 • zadovoljstvo životom i poslom
 • prevencija stresa i burn out-a

Na raspolaganju su tri paketa:

BASIC paket

 • edukativne radionice sa bazičnim tehnikama

INTERMEDIATE paket

 • procjene organizacionih potreba i organizacione klime
 • iskustvene radionice
 • radni materijal
 • follow up

ADVANCED paket

 • procjene organizacionih potreba i klime
 • iskustvene radionice
 • radni materijal
 • follow up
 • individualne konsultacije.

Kontaktirajte nas za više informacija: