A Workout for the Brain

Šta A Workout for the Brain modul pruža?

A Workout for the Brain modul uključuje trening asertivne komunikacije.

Efikasnim strategijama se odgovara na pitanja poput kako postati bolji komunikator; kako reći NE ili kako dobiti ono što želim bez osjećaja krivice i povrijeđivanja drugih, te kako steći osjećaj kontrole nad sopstvenim životom i povećati šanse za postizanje ciljeva.

Korist za kompaniju:

 • zdravija radna atmosfera
 • smanjenje problema u komunikaciji između zaposlenih
 • smanjenje konflikata u organizaciji
 • bolja produktivnost
 • lakše uspostavljanje dogovora, podjele zadataka

Korist za zaposlenog:

 • razvijanje osjećaja za svoje potrebe i potrebe drugih
 • iskazivanje želja i potreba bez osjećaja krivice
 • očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja
 • ublažavanje i eliminisanje simptoma izazvanih stresnim situacijama
 • zadovoljstvo životom i poslom
 • samopoštovanje

Na raspolaganju su tri paketa:

BASIC paket

 • edukativne radionice sa bazičnim tehnikama

INTERMEDIATE paket

 • procjene organizacionih potreba i organizacione klime
 • iskustvene radionice
 • radni materijal
 • follow up

ADVANCED paket

 • procjene organizacionih potreba i klime
 • iskustvene radionice
 • radni materijal
 • follow up
 • individualne konsultacije.

Kontaktirajte nas za više informacija: