A Workout for the Soul

Šta A Workout for the Soul modul pruža?

A Workout for the Soul modul uključuje tehnike prepoznavanja emocija.

Zaposlene upoznaje sa tehnikama adekvatnog prepoznavanja emocija. Efikasnim strategijama se odgovara na pitanja poput gdje i kako osjećamo emocije, te kako da budemo emocionalno inteligentniji, jer i na taj način utičemo na niži nivo i vrstu stresa.

Korist za kompaniju:

 • zadovoljniji i produktivniji radnici
 • smanjenje stresa u organizaciji
 • prijatna radna atmosfera
 • smanjen rizik od apsentizma i fluktuacije
 • dobri odnosi između zaposlenih

Korist za zaposlenog:

 • upravljanje sopstvenim emocijama
 • adekvatno ispoljavanje emocija
 • prepoznavanje različitih emocija kod sebe i drugih
 • razumijevanje emocionalnih stanja drugih osoba
 • očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja zaposlenih
 • ublažavanje i eliminisanje simptoma izazvanih stresnim situacijama
 • zadovoljstvo životom i poslom

Na raspolaganju su tri paketa:

BASIC paket

 • edukativne radionice sa bazičnim tehnikama

INTERMEDIATE paket

 • procjene organizacionih potreba i organizacione klime
 • iskustvene radionice
 • radni materijal
 • follow up

ADVANCED paket

 • procjene organizacionih potreba i klime
 • iskustvene radionice
 • radni materijal
 • follow up
 • individualne konsultacije.

Kontaktirajte nas za više informacija: