Koje usluge StressLess pruža kompanijama?

StressLess nudi različite usluge iz domena ljudskih resursa:

1. IN HOUSE edukacije i treninge za timove i organizaciju

Kreiramo i prilagođavamo edukacije prema potrebama vaše kompanije. Naš tim sporovodi stručnu procjenu potreba organizacije i uz dogovor sa poslodavcem ili zaposlenima, nudi najbolji paket edukacija koji rješava organizacione probleme i poboljšava radnu klimu. Više pročitajte ovdje.

2. „1 on 1“ individualne programe, tj. treninge i savjetovanja

Moduli treninga IN HOUSE edukacija se mogu primjeniti i u okviru rada jednog zaposlenog sa jednim članom stručnog tima.

Ova usluga je namijenjena:

  • svim zaposlenima koji preferiraju učenje na individualnom novu,
  • svakom ko ima problem kojem je potrebno pristupiti izolovano od tima,
  • svakom ko želi da unaprijedi svoje lične vještine i
  • osobama koje imaju poteškoće u nošenju sa stresom.

Više pročitajte ovdje.

3. Usluge regrutacije i selekcije

Ova usluga podrazumijeva profesionalnu uslugu regrutacije i selekcije kandidata potrebnih za odre]eno radno mjestu u kompaniji klijenta. Usluga uključuje analizu radnog mjesta, kreiranje oglasa i kanala oglašavanja, testiranje i intervjuisanje potencijalnih kandidata, pisanje izvještaja o kandidatima, te uvođenje istih u radnu organizaciju. Više pročitajte ovdje.

4. Psihološku procjenu i IN HOUSE istraživanja

Usluga psihološke procjene i IN HOUSE istraživanja obuhvata procjenu zaposlenih (osobine ličnosti, analiza ličnih potencijala) radi praćenja i upravljanja ličnog i profesionalnog razvoja zaposlenih, te prikupljanja informacija o efektnosti rukovođenja menadžmenta, organizacijskog klimi, te dobrobiti zaposlenih. Više pročitajte ovdje.

5. Team-building pakete

Zašto je team-building jedna od najvažnijih investicija za neku kompaniju? Jer razvija povjerenje, rješava i sprječava konflikte, ohrabruje komunikaciju i povećava saradnju. Bilo da se radi o 10 ili 100 ljudi, StressLess tim će dizajnirati team-building aktivnosti baš prema potrebama vaše kompanije. Više pročitajte ovdje.

6. Psihoterapija i savjetovanje

Ukoliko Vi ili članovi Vaše porodice imate poteškoće u svakodnevnom funkcionisanju ili jednostavno želite da unaprijedite svoj kvalitet života, možete da zakažete sastanak sa našim psihoterapeutom. Više pročitajte ovdje.

U zavisnosti od usluge i potreba kompanije, StressLess tim aktivnosti realizuje u prostorijama klijenta ili u prostorijama StressLess centra za stress management.

Da bi odabrali najbolju uslugu, prilagođenu potrebama kompanije, kontaktirajte naš stručni tim i zakažite sastanak.

Kontaktirajte nas za više informacija: