Psihološka procjena i IN HOUSE istraživanja

Usluga psihološke procjene i IN HOUSE istraživanja obuhvata procjenu zaposlenih (osobine ličnosti, analiza ličnih potencijala) radi praćenja i upravljanja ličnog i profesionalnog razvoja zaposlenih, te prikupljanja informacija o efektnosti rukovođenja menadžmenta, organizacijskog klimi, te dobrobiti zaposlenih.

Naš psiholog sa iskustvom u naučno-istraživačkom radu, će sprovesti istraživanje na nivou organizacije, custom-made za klijenta. Istraživanja su najčešće iz domena:

  • Zadovoljstva poslom i životom,
  • Stres i burn-out sindrom,
  • Organizacijska klima,
  • Organizacijska kultura i
  • Specifične ankete.

Nakon sprovedenog istraživanja, konsultant obrađuje podatke i podnosi izvještaj klijentu. Ove informacije daju važne podatke značajne za poslovanje i radnu klimu kompanije. StressLess konsultant će predložiti određene intervencije, bazirane na saznanjima iz psihologije.

Procjena kandidata se vrši radi potreba regrutacije ili upravljanja karijerom već zaposlenih. Psiholog iz StressLess tima obavlja stručnu procjenu radnika, primjenom psiholoških testova sposobnosti i ličnosti, intervjua, simulacije, itd. Nakon psihološke procjene, podnosi se izvještaj poslodavcu, sa preporukama o daljim koracima, ovisno o potrebama koje poslodavac ima.

Kontaktirajte nas za više informacija: